Ülésezik az önkormányzat

2018-12-15 09:48:15


KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
 

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 19-én (szerdán) 13.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
 
N A P I R E N D

Nyílt ülés keretében:
 
 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. A temetőkről és a temetkezés rendéről szóló 24/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Polgári családi események díjainak megállapítása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Belső ellenőri jelentés megtárgyalása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. 2019. évi belső ellenőrzési terv.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. A TOP-7.1.1-16-H-071-3 kódszámú „Szabadtéri nyitott és fedett közösség- szervezési terek felújítása és kialakítása” című pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatala.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Kastélyberuházás kapcsán érkezett tervek, kiállítási koncepció megtárgyalása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Régióhő Kft. vételi kérelme
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 2018-2023.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Beszámoló a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról.
  Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző
 
 1. Beszámoló a 2018 évi adóztatási tevékenységről.
  Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző
 
 1. Alpolgármesteri beszámoló.
  Előterjesztő: Czvitkovics Gyula alpolgármester
 
 1. Beszámoló a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 2018. évi közbeszerzéseket érintő tevékenységéről.
  Előterjesztő: Faragó Gábor elnök
 
 1. Beszámoló a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottságára és a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester, Csák Tamás elnök
 
 1. Beszámoló a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről.
  Előterjesztő: Bebes István elnök
 
 1. Beszámoló a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről.
  Előterjesztő: Bebes István elnök
 
 1. Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tevékenységéről.
  Előterjesztő: Czvitkovics Gyula elnök
 
 1. Testvérvárosi kapcsolat felvétele a törökországi Kemer településsel.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. 107/2018. (X.25.) határozat módosítása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2018. június- 2018. november.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Tájékoztató a 2018. november 28- i Képviselő- testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
  Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:
 
 1. Vételi ajánlat megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Kitüntetési javaslatok megtétele.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2018. június- 2018. november zárt
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2018. december 13.
 
Bebes István
polgármester

A képviselőtestületi ülése előterjesztéseit letöltheti  >>>itt