Ülésezik az önkormányzat

2017. április 21. 13:13:13  nyomtatási kép

   KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
  


M E G H Í V Ó

 Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 27-én (csütörtök) 14.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 N A P I R E N D

  Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Körmendi Rendőrkapitányság beszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Köztisztviselői nap megállapítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Folyószámlahitel felvétele
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Régióhő Kft. mérlegbeszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Gázmotoros kiserőmű újraindítása kapcsán döntéshozatal
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Autóbusszal végzett helyi személyszállítási tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Temető üzemeltetésére pályázati kiírás
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Simon László Csaba ingatlan-vásárlási kérelme
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Döntés az „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Pályázat benyújtása zenei próbaterem kialakítására
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Pályázat benyújtása 2017. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyeresésére
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum alapító okiratának módosítása kapcsán véleményezés
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium vezetésére kiírt pályázat megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Intézményi tanácsba delegálás
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2017. évi támogatására
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Nemzeti Összetartozás Napja városi ünnepség előterjesztése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Hősök Napja Városi megemlékezés előterjesztése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

-   Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
    Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

-   Interpellációk

 

Zárt ülés keretében:

1.      Bizottsági tagság kapcsán döntéshozatal
          Előterjesztő: Bebes István polgármester

2.      Körmendi Idősekért Nonprofit Kft. ügyvezetését érintő döntéshozatal
          Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2017. április 21.

Bebes István
polgármester

A projekt a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése:
Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében.

Pályázó neve: Körmend Város önkormányzata

Operatív program neve: Államreform Operatív Program

Pályázat száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0236

 


Akadálymentes változat