Felhívás Települési Értéktár létrehozására

2013. december 17. 19:25:05  nyomtatási kép
Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 78/2013. (VI.25.) számú határozatával Települési Értéktár létrehozásáról döntött.

A Települési Értéktár Körmend területén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény lesz. A törvény értelmében nemzeti értéknek számít a  magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élõvilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megõrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely hazai szempontból meghatározó jelentõségû, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzõnek és közismertnek fogad el, jelentõsen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerõsítéséhez.
A nemzeti értékek szakterületi kategóriái: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és mûszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás. A nemzeti értékek Települési Értéktárba történõ felvételét bárki kezdeményezheti.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevõ adatait, 

b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait, 

c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális dokumentációját,

d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínûsítõ dokumentumokat, valamint

e) szakértõ, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét. 

A magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján a Települési Értéktár létrehozásával és annak gondozásával kapcsolatos döntési jogosítvánnyal a képviselõ-testület a Társadalmi Ügyek Bizottságát ruházta fel. Az Értéktárral kapcsolatos döntések elõkészítése, végrehajtása a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár intézményegységében, a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeumban zajlik.

Javaslataikat a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeumba kérjük eljuttatni, ahol a Települési Értéktárral kapcsolatban további információkat kaphatnak Móricz Péter intézményegység vezetõtõl.
Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László u. 3.
Tel/fax: 94/410-425, e-mail: muzeum.kormend@gmail.com

Kérjük Önöket, legyenek aktív részesei a Települési Értéktár létrehozásának!

A javaslattételi lap letölthetõ: >>>itt

A projekt a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése:
Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében.

Pályázó neve: Körmend Város önkormányzata

Operatív program neve: Államreform Operatív Program

Pályázat száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0236

 


Akadálymentes változat