Megyei elismerésekre várják a javaslatokat

2011. augusztus 25. 09:18:21  nyomtatási kép
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából a Vas Megyei Közgyûlés idén is elismeri megyénk gazdasági, kulturális és társadalmi fejlõdéséért végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemeket, eredményeket és teljesítményeket. A Vas Megyei Önkormányzatnál várják a javaslatokat, melyeket Kovács Ferencnek, a megyei közgyûlés elnökének kell írásban eljuttatni.
Hagyományosan október 23-ai nemzeti ünnepünkön adja át a megyei közgyûlés elnöke a Batthyány Lajos - Vas megyéért Életmû Díjat, a Jurisics Mikós Díjat, a Széll Kálmán Díjat, a Fazakas Péter Díjat, a Lóránt Gyula Díjat, a Batthyány-Strattmann László Díjat, a Markusovszky Lajos Díjat és a Berzsenyi Dániel Díjat. Ezen a napon vehetik át Vas Megye Önkormányzatának Szolgálatáért Ifjúsági, illetve Kisebbségekért Tagozatának elismerését, valamint a Gáver emlékplakettet az arra méltó személyek.


"Batthyány Lajos - Vas Megyéért Életmû Díj" azon személyeknek adományozható, akik szakmai életpályájukkal, emberi, alkotó munkásságukkal, folyamatosan kimagasló teljesítményükkel nagyban elõsegítették Vas megye általános fejlõdését, gazdasági, szellemi értékeinek gyarapodását; tevékenységükkel példaadóan szolgálták az ország és különösen Vas megye jó hírnevét, megbecsülését.

"Széll Kálmán Díj" azon személyeknek adományozható, akik huzamos ideig tartó, magas színvonalú tevékenységükkel, jelentõs teljesítményükkel járultak hozzá Vas megye közigazgatási feladatainak magas színvonalú ellátásához, eredményes fejlesztéséhez.

"Vas Megye Berzsenyi Dániel Díja" adományozható különösen azon személyeknek, akik a kultúra, a mûvészetek, az oktatás széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentõsen hozzájárultak a megye szellemi értékeinek gyarapításához.

"Markusovszky Lajos Díj" adományozható különösen azon személyeknek, akik az egészségügy és a gyógyítás széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentõsen hozzájárultak a megye egészségügyének fejlesztéséhez.

"Vas Megye Batthyány-Strattmann László Díja" adományozható különösen azon személyeknek, akik a szociális gondoskodás és munka széles területén, a gyermek-és ifjúságvédelemben nyújtottak kimagasló és eredményes teljesítményt, amellyel jelentõsen hozzájárultak a megye rászoruló lakossági rétegeinek humánus ellátásához, a megye ifjú nemzedékének gondozásához.

"Lóránt Gyula Díj" adományozható különösen azon személyeknek, akik a versenysport, a diák- és szabadidõ sport, az utánpótlás nevelés széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentõsen hozzájárultak a megye sport teljesítményeinek és értékeinek gyarapításához.

"Jurisics Miklós Díj" adományozható különösen azon személyeknek, akik a közbiztonság, a katasztrófa elhárítás és megelõzés széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentõsen hozzájárultak a megye polgárai biztonságos közérzetének megszilárdításához.

A "Gayer Gyula Kitüntetõ Emlékplakett" azoknak a személyeknek és kollektíváknak adományozható, akik Vas megye környezet- és természetvédelmét, a közösség ügyét magas színvonalú tevékenységükkel példamutatóan szolgálták, teljesítményükkel Vas megye környezeti kultúrájának fejlõdését, gazdagítását jelentõsen elõsegítették, a megye arculatának kedvezõ formálásában eredményesen közremûködtek.

A megyei közgyûlés szeptember 30-án zárt ülés keretében dönt majd arról, hogy az idei évben kik azok, akik díjban, elismerésben részesülhetnek. Javaslatot a megyei közgyûlés tagjai, a megyei közgyûlés bizottságai, a települési önkormányzatok képviselõ-testületei, társadalmi szervezetek, kamarák, szakmai egyesületek, érdekképviseleti szervezetek, mûvészeti, sportági szövetségek, tudományos és felsõoktatási intézmények vezetõi, valamint a megyei önkormányzati intézmények igazgatói tehetnek.

A projekt a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése:
Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében.

Pályázó neve: Körmend Város önkormányzata

Operatív program neve: Államreform Operatív Program

Pályázat száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0236

 


Akadálymentes változat