Közhasznúsági jelentés

2010. március 08. 21:20:22  nyomtatási kép
Közhasznúsági jelentés
a Városi Fúvószenekar Egyesület Körmend
2009. évi
tevékenységérõl


A Városi Fúvószenekar Egyesület Körmend tagsága 35 fõ körül stabilizálódott többen távoztak mintsem jöttek, s ezzel - utánpótlás hiányában - létszámunk elérte növekedési határát, az egyesület pénzügyi helyzete viszont tovább erõsödött. A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 72300114-10055018 számú folyószámlán a 2009. 12.31-i állapot szerint 720.134 Ft lekötetlen betét, míg készpénzben 58.980 Ft állt rendelkezésre, mely így mindösszesen 779.114 Ft-ot tett ki. Ennek eredményeképpen a 2007-es és 2008-as esztendõkhöz hasonlóan a 2009.12.31-én is biztosítottnak látszott a 2010-es esztendõ elsõ félévének indítása, a pénzügyi kötelezettségek teljesítése illetve a ruházkodás folytatása!
Az évente kötelezõen elõírt 1 közgyûlést 2009.02.10-én megtartottuk, melynek tárgya a 2008. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása, és a 2009-es költségvetés alapjainak lerakása volt. Több közgyûlés megtartására indok nem mutatkozott, az óhatatlanul felmerülõ ügyeket a hetente esedékes próbák alkalmával megtárgyaltuk, az elmúlt évben a szakmai munkára koncentráltunk inkább.

A bevételek és kiadások alakulása 2009-ben a következõ volt:
Bevételek
Saját bevétel
54.000 Ft tagdíjbevétel, továbbá a város felé szerzõdésben vállalt szerepléseinken túl saját bevételszerzési céllal elvállalt szereplésbõl 265.000 Ft.
Részletezve:

2009.05.23. - 35.000 Ft Gyõrvár
2009.06.27. - 50.000 Ft Egyházashollós
2009.08.08. - 55.000 Ft Oszkó
2009.08.08. - 35.000 Ft Magyarszecsõd
2009.10.03. - 40.000 Ft Gyõrvár
2009.10.03. - 50.000 Ft Csákánydoroszló

A bocskai öltözet állagmegóvása érdekében az egyenruházattal ellátott tagoktól 2008.11.09-i közgyûlési döntésünk alapján - esetleges távozásukkor a visszaadás szándékával-személyenként 8.000 Ft nem kamatozó letétet szedtünk be; mindösszesen 240.000 Ft értékben. Kulturális hagyományápolás szándékával megrendeztük a II. Vas Megyei Fúvósbált , melynek - költségek levonása nélküli - jegyeladásból származó bevétele: 399.000 Ft , míg tombolajegy bevétele 118.200 Ft volt. További 150.800 Ft jegybevételre tettünk szert II. Fúvósbálunk kapcsán.
Saját bevétel így mindösszesen: 1.227.000 Ft.
Támogatások
250.000 Ft Körmend város újévi koncert támogatása
550.000 Ft Körmend város - a kulturális bizottság által megítélt - pályázati támogatása
350.000 Ft Körmend múltja, jelene, jövõje alapítvány (aug. 20-i fúvóstalálkozó támogatása)
76.200 Ft egyéni felajánlások
363.719 Ft Szja 1 %-ának felajánlása
194.058 Ft NCA pályázat
50.000 Ft Vas Megyei Közgyûlés kulturális pályázata
Támogatások mindösszesen: 1.833.977 Ft
Bevételek mindösszesen: 1.227.000 Ft + 1.833.977 Ft = 3.060.977 Ft

Kiadások csoportosításban
Személyi kiadások
Morvay András karnagyi költségtérítése, alkalmi munkavállalása
és annak közteherjegye illetve képzése
Összesen: 540.375 Ft

Dologi kiadások
Hangszerjavítás,-vásárlás,-fenntartás 324.795 Ft
Fenntartás,mûködtetés: 174.507 Ft
Rendezvény,utazás: 688.000 Ft
Ruházat: 950.517 Ft
Összesen: 2.137.819 Ft

Kiadások mindösszesen: 540.375 Ft + 2.137.819 Ft = 2.678.194 Ft

A kiadások havi bontásban:
Január: 661.081 Ft
Február: 344.015 Ft
Március: 65.440 Ft
Április: 37.655 Ft
Május. 46.380 Ft
Június: 430.832 Ft
Július: 60.170 Ft
Augusztus: 114.060 Ft
Szeptember: 506.098 Ft
Október: 56.690 Ft
November: 92.060 Ft
December: 263.713 Ft
___________________
Összesen: 2.678.194 Ft
A 2009. évi közhasznú tevékenységünk egyenlege:

3.060.977 Ft bevétel
-2.678.194 Ft kiadás
___________
382.783 Ft maradvány


Így a 2009.01.01-i kiinduló állapotot jelentõ 396.331 Ft-hoz képest, 2009.12.31-én összesen 720.134 Ft volt a takarékszövetkezeti számlánkon, míg az év eleji 195 Ft képest év végén készpénzben 58.980 állt rendelkezésre, ez mindösszesen 779.114 Ft-t tett ki.
A 2009-es esztendõben a Bocskai öltözet elkészíttetésével és a hangszerállomány megújításának elkezdésével leraktuk a zenekar közeljövõjének alapjait, amely immár nem lehet más mint, hogy - 120 éves évfordulónkon azaz - 2012-re készen álljunk kategóriánknak megfelelõ zenekari minõsítés elnyerésére! Ezen célunk elérése érdekében a 2009-es esztendõben elkezdett munkánkat folytatnunk kell.
Körmend, 2010.02.14.
dr. Kovács Gyula Attila
egyesületi elnök


Jelentés

A projekt a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése:
Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében.

Pályázó neve: Körmend Város önkormányzata

Operatív program neve: Államreform Operatív Program

Pályázat száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0236

 


Akadálymentes változat