Pályázati felhívás

2010. június 14. 21:14:45  nyomtatási kép
P á l y á z a t

Az európai Balassi-kultusz központja, a http://www.balassi.eu/ pályázatot hirdet önkormányzatoknak, civil közösségeknek a VI. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2011-ben a fesztivál a költõ mûveibõl a városokra, a végvárakra utaló versrészleteket állítja az irodalombarátok érdeklõdésének fénykörébe.
Ezért a 2011. február 12-én, 13-án és 14-én - szombaton, vasárnap, hétfõn - sorra kerülõ zenés irodalmi esteknek azokat a Balassi-verseket célszerû megjeleníteni, amelyekben Balassi a végvári élet szépségeit és gyötrelmeit, valamint a középkori városok életének színeit ábrázolja. Ebben az évben elõször a Balassi-emlékkarddal kitüntetett költõk alkotásaiból is lehet válogatni, köztük a külföldi mûfordítók alkotásaiból is.

A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 gépelt soros leírásban. Célszerû felsorolni a szereplõk nevét, vázolni a rendezvény pénzforrásainak elõteremtésére vonatkozó elképzeléseket.

A pályázat különösen ajánlott a váras városoknak: amelyeknek közelében középkori magyar erõsség áll, vagy amelyekben kastély szolgálhat a Balassi-est helyszínéül. A falvakban a helyi mûvelõdési otthon jelképezheti az irodalmi végvárt.

Kiváltképp örömmel látják a kiírók a határon túli közösségek pályázatát: Árva várától az Aracsig, Déva várától Fraknóig seregnyi erõd kínálja a közelséget Balassi méltó fölidézéséhez. Ugyancsak bizakodással várja a kuratórium a Kárpát-medencén kívüli, a tengerentúli magyar közösségek pályamûvét.

A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: az adott esztendõben Balassi-karddal kitüntetett magyar poéta és külföldi mûfordító megnevezése a közönség elõtt. Boros rendezvényeken az elsõ koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét E-levélben kapja meg valamennyi pályázó elõzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható: a pályázók ötletei, elképzelései szerint áll össze.

A pályamûvet 2010. december 15-éig kell a balassi @ balassi.eu címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet a http://www.balassi.eu/ honlap bemutatja a világhálón, emellett a szervezõk és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XV. alkalommal történõ átadására.
Az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit a pályázók viselik, ehhez támogatást nem kapnak; a rendezvényen a közönség soraiban foglalnak helyet. A rendezvény alkalmával találkozhatnak kiemelkedõ magyar irodalmárokkal, zenemûvészekkel, alkotó értelmiségiekkel

Kerített várasok, kertek, mezõk, szép tók


Forrás: http://www.preshaz.eu/Hirek.htm

A projekt a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése:
Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében.

Pályázó neve: Körmend Város önkormányzata

Operatív program neve: Államreform Operatív Program

Pályázat száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0236

 


Akadálymentes változat