vissza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 előre
KÖZGYÛLÉS EGYESÜLETÜNKBENMárcius 5-én a Mûvelõdési Házban tartotta éves szokásos közgyûlését a Castrum Sec-Dinamica Se. A gyûlésen megjelent vendégek:Czvitkovics László a Castrum Sec Kft.kereskedelmi igazgatója, Czvitkovics Gyula és Szabó Ferenc Körmend
Kiállításokfebr. 16 - március10. Batthyány kastély - Városi Kiállítóterem"A Nõ örök rejtély?" Horváth Endre fotómûvész - AFIAP, MFSZ, E-MAFOSZ, MAKUSZ, Sopronért díjas, a Felföldi Fotográfusok Szövetségének tagja - kiállításamárcius18 -
Tisztelt Egyesületi Tagság és Érdeklõdõk!Az Egyesület Alapszabálya értelmében a Városi Fúvószenekar Egyesület Közgyûlését  2011. február 20-án (vasárnap) 09.00 órára - a Batthyány -kastély színházépületének aulájába összehívom.A megtárgyalásra kerülõ napirendi pontok
 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSKörmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2011. évi elkülönített pénzalapjáraA Képviselõtestület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 20/2002. (XII. 31.) számú rendeletében meghatározottak szerint a rendelkezésre álló keret erejéigpályázhatnak "helyi
Tisztelt Címzett! 2011-ben az üzleti- és magánszektor egyaránt nagy várakozással fogadta az Új Széchenyi Tervet, aminek elsõ pályázati kiírásai már társadalmi vitára lettek bocsátva a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/ honlapon. A turizmusban érintett szegmens
 Kiállításokfebruár 16 - március 10. Batthyány kastély - Városi Kiállítóterem"A Nõ örök rejtély?" Horváth Endre fotómûvész - AFIAP, MFSZ, E-MAFOSZ, MAKUSZ, Sopronért díjas, a Felföldi Fotográfusok Szövetségének tagja - kiállításaRendezvényekjanuár
Körmend Város Jegyzõje9900 Körmend Szabadság tér 4. HIRDETMÉNYKörmend Város Jegyzõje tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2011. január 24-tõl a Körmend, Szabadság tér 7. szám alatti épület felújítása miatt minden hónap negyedik
KEDVES KULTÚRA-BARÁTOK!2011. február 17-én ismét színvonalas, szórakoztató színházi produkcióval vár mindenkit a Körmendi Kulturális Központ a Batthyány-kastély Színháztermébe!A Figaro házassága címû darab története nem túl bonyolult, ugyanakkor magán viseli a
Tisztelettel értesítjük, hogy a Hagyományõrzõk Baráti Köre soron következõ összejövetele a Dreher Sörözõ különtermében 2011. február 2-án (szerdán) 17 órai kezdettel lesz Program: Megemlékezés HORVÁTH GYÖRGY Csancsi körmendi születésû, többszörös
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K. u. 54. tel.: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap elsõ kedden kihelyezett ügyfélfogadást tart Körmenden. A Körmend Városi Polgármesteri Hivatal épületének átalakítási munkálatainak
A Városi Fúvószenekar Egyesület, Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi Kulturális Központtisztelettel meghívja Önt és családjáta 2011. január 8-án, 17 órakor kezdõdõÚJÉVI KONCERTREa Batthyány-kastély Színháztermébe.(9900 Körmend Dr. Batthyány-Strattmann László utca
A Csaba József Honismereti Egyesület meghívja Önt, Családját és Barátait aVÁROSTÖRTÉNETI AKADÉMIAelõadására2011. január 10-én (hétfõn) 18.00 óráraa Polgármesteri Hivatal nagytermébeRab az Adria gyöngyszemecímmel tart vetített képes elõadástSzigeti KatalinA Várostörténeti Akadémia
Körmend Város JegyzõjétõlKörmend Szabadság tér 7. HIRDETMÉNYTájékoztatom a lakosságot arról, hogy a Körmend Szabadság tér 7. szám alatt mûködõ Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda ügyfélfogadása 2011. január hónapban az alábbiak szerint változik:2011.
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség, továbbiakban, mint eljáró hatóság (1016-Budapest, Mészáros u. 58/a) az alábbiközleményközhírré tételét kérte hivatalunktól, a helyben szokásos módon.A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt megbízásából a
NCA pályázati kiírás civil szervezetek működésének támogatására... Megjelent a Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának pályázati kiírása a Nyugat-dunántúli régióban működő Civil szervezetek működésének támogatására. A pályázat beadási határideje 2011.

A projekt a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése:
Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében.

Pályázó neve: Körmend Város önkormányzata

Operatív program neve: Államreform Operatív Program

Pályázat száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0236

 


Akadálymentes változat