HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ ALAPÍTVÁNY

Szervezeti forma :
alapítvány
Székhelye :
Hegyhátsál
Címe :
Körmend, Hegyhátsál, Fő u. 19.
Telefonszám :
06(30)93-66-333
E-mail címe :
tubolyv@axelero.hu
Honlap :
http://www.kormendplaza.hu/tuboly
Elnök :
Tuboly Vince
Ügyintéző :
Horváth Tibor
Tevékenységi köre :
csillagászat népszerűsítése
Célkitűzés :
A 2002. november 10-el létrehozott közhasznú szervezet fő célja egy alapítványi csillagvizsgáló megépítése és működtetése, továbbá a csillagászat népszerűsítése azáltal, hogy a kistérség egyetlen csillagászati intézményeként a területen lévő oktatási intézményekben tanuló diákok, valamint a nagyközönség ismereteit bővítse és idegenforgalmi célokat is biztosítson.

Célunk: A hegyháti tudományos kutatómunka műszaki-, és egyéb feltételeinek biztosítása, szakemberek kutatásainak lehetővé tétele, a csillagvizsgáló működési profiljával kapcsolatos ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése.

A hazai vidéki, csillagászati témájú kutatások támogatása, ösztönzése, esetleg kiemelkedő amatőrcsillagászoknak a professzionális kutatások számára is felhasználható tevékenységek ösztönzése.

Tudományos-, és népszerűsítő tevékenység-, valamint az Alapítvány munkájának szélesebb nyilvánosság elé tárása különféle módozatainak anyagi támogatása és nem utolsó sorban a Magyar Csillagászati Egyesület munkájának, működésének támogatása, táborok, konferenciák szervezése.

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül céljai alapján az alábbi tevékenységet látja el:


- Tudományos tevékenység, kutatás
- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Történet :
Felhívjuk az iskolák pedagógusai, szakkörvezetői, baráti körök, egyesületek és spontán érdeklődő magánszemélyek figyelmét, hogy távcsöves bemutatások, előadások szervezésével kapcsolatban informálódjanak a Alapítvány Kuratóriumának elnökénél.

Szívesen látunk egy kis távcsövezésre autós, autóbuszos, kerékpáros vagy akár gyalogtúrázó csoportokat is. Korszerű, számítógépes vezérléssel ellátott bemutató távcsöveinkkel igazi, valós élményt nyújtunk az égbolt csodáiból. Lehetünk a szervezetten Körmendre látogató csoportok egyik érdekes, esti programpontja is.

Mivel minden csengő forintra szükségünk van, köszönettel fogadjuk a 11747020 - 20033538. számú számlánkra beérkező adományokat vagy természetbeni felajánlásokat.

Tuboly VinceBeszámoló jelentés a 2002. évben végzett munkáról

A Vas Megyei Bíróság Pk.60.090/2002/4. számú végzésével a 2002. november 10-én kelt alapító okirattal létrehozott HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ ALAPÍTVÁNY-t, mint közhasznú szervezetet 33/2002. sorszám alatt nyilvántartásba vette.

Alapítók: Jámbori Tamás Körmend, IV. Béla király u. 13. szám és Varga József Bajánsenye, Rákóczi u. 15. szám alatti lakosok.

Az alapítvány induló vagyona: 100 000.-Ft (Egyszázezer forint).

Az alapítványt 4 fős kuratórium vezeti:


Elnök: Tuboly Vince Hegyhátsál, Fő u. 19.
Titkár: Horváth Tibor Hegyhátsál, Fő u. 74.
Tag: Hegedüs Balázs Szarvaskend, Iskola u. 20.
Tag: Póczek Sándor Nádasd, Táncsics u. 14.

Az alapítvány székhelye: Hegyhátsál, Fő u. 19.
Az alapítvány képviselője: Tuboly Vince 9915 Hegyhátsál, Fő u. 19.

Az alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú

Az alapítvány nyitott.


Közhasznúsági jelentés
Az alapítvány első - rendkívüli ülésére - 2002. december 29-én 14.00 órai kezdettel került sor, tekintettel arra, hogy az évből hátralevő rövid időszak alatt is érdembeli döntések szülessenek a cél szerinti tevékenység fő irányvonalának meghatározására.

Nevezetesen:

- Az alapítványt esetlegesen adományokkal támogató személyek, vállalkozások stb. megkeresése, hogy még ebben a pénzügyi évben ezt megtehessék, mivel többen jelezték ezirányú szándékukat. E személyeket felkerestük és pénzbefizetések történtek az alapítvány számlájára.

- Legfontosabb feladatunk a működéshez elengedhetetlen ingatlan megvásárlása a helyi önkormányzattól, majd a megvásárlást követően a terület bekerítése, közművekkel történő ellátása lesz. A szükséges tárgyalásokat megkezdtük az illetékesekkel.

- Következő fontos lépés a tervezett intézmény, csillagvizsgáló terveinek elkészíttetése. A választott tervezőt megkerestük és előzetes tárgyalásokat folytattunk vele a tervezési munkákkal kapcsolatban.

- Fontos, hogy a lehető legtöbb helyen propagáljuk az alapítvány létrejöttét. Ennek érdekében a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítványról anyagot állítottunk össze és közlésre átadtuk a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkárának, aki az egyesület országos lapjában, a Meteor c. folyóiratban ezt megjelenteti. Ugyancsak publikálva van az alapítvány a internetes oldalon.

- Meghoztuk első határozatunkat az alapítványi tagsággal kapcsolatban.

1/2002. sz. határozat: Alapítványi tag lehet természetes és jogi személy. Alapítványi tagság feltétele, hogy a természetes személy felnőtt korú legyen. A tagok belépéséhez egyszeri belépési tagdíj befizetése szükséges, melyet 10 000.-Ft (tízezer) forintban állapítottunk meg. További évenkénti tagdíj fizetése nem kötelező.Számviteli beszámoló
Az alapítvány az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyugat-Dunántúli Régió Körmendi Fiókjánál nyitott bankszámlát, melyre az alapítói vagyon (100 ezer Ft) 2002. november 11-én befizetésre került.

A megalakulást követő rövid időszak alatt jelentős pénzmozgás nem volt. 2002. december 31-én a befizetett pénzadományok összege (283 000.-Ft) növelte a számlán meglévő alapítói vagyont.

A befizetések és kiadások vezetése naplófőkönyvben történik az előírásoknak megfelelően.

A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány 2002. évi gazdasági mérlege


BEVÉTELEK Ft
Alapítói vagyon 100 000
Támogatói felajánlás, adomány 283 000
Banki kamat 79
Bevételek összesen: 383 079

KIADÁSOK Ft
Banki költség 110
Kiadások összesen: 110

2002. évi ZÁRÓ EGYENLEG 382 969

Hegyhátsál, 2003. február 5.


Tuboly Vince
Kuratórium elnöke


A 2002. évi beszámoló jelentést jóváhagyólag aláírjuk!Hegedüs Balázs Póczek Sándor Horváth Tibor
Kuratórium tagja Kuratórium tagja Kuratórium tit

A projekt a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése:
Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében.

Pályázó neve: Körmend Város önkormányzata

Operatív program neve: Államreform Operatív Program

Pályázat száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0236

 


Akadálymentes változat