KÖRMENDI TELEVÍZIÓÉRT ALAPÍTVÁNY

Szervezeti forma :
alapítvány
Székhelye :
Körmend
Címe :
Körmend, Szabadság tér 7.
Elnök :
DRÖSZLER FERENC
Ügyintéző :
FORRÓ LAJOSNÉ
Tevékenységi köre :
KÖRMEND VÁROS KULTURÁLIS,TÁRSADALMI, SPORT- ÉS GAZDASÁGI ÉLETÉNEK BEMUTATÁSA
Célkitűzés :
A VTV-t korábban 5, jelenleg 8 tagú kuratórium irányítja, melyben az Önkormányzat által delegált tag Szabó Ferenc - alpolgármester személyében - is részt vesz. Éves közgyűlésein dönt a költségvetés felosztásáról, a szerkesztőségek működtetéséről, a közszolgálati televíziózás fő irányelveiről. Fontosnak tartja a pártsemleges működést, a lakosság sokoldalú tájékoztatását. Műsorpolitikájában elsődlegességet élvez Körmendről körmendieknek szóló adások készítése, kábelen való továbbítása.
Az önkormányzattal kötött szerződés szerint a VTV közvetíti az Önkormányzati Testületi üléseket, riportokban bemutatja a tisztségviselőket. Hír- és Kulturális magazinjában tájékoztat a civil szervezetek, városi intézmények kulturális- és sporteseményeiről. Rendszeresen közvetíti a kosárlabdacsapat mérkőzéseit, ifjúsági, vallási, turisztikai műsorokat készít havi rendszerességgel.
Műsorait archiválja. Hírműsorában együttműködve a ?Rábavidék" és a ?Körmendi Figyelő" c. újsággal, a város minél szélesebb rétegeit érintő eseményekkel foglalkozik.

Történet :
A körmendi városi televízió alapítványi formában működött 1993-tól 2003-ig. Ezt megelözően 1992. áprilisában, a kábelrendszer kiépítését követően, az első adás a kosárcsapat mérkőzésének közvetítése volt. Az első képes adást 1993. május 15-én látták a nézők, kábelrendszeren keresztül 1800 lakásban.
1993. szeptemberében 3 körmendi vállalkozó polgár megalapította a Körmendi Televízióért Alapítványt, melynek kuratóriuma Baranyai Sándor elnöklete alatt szervezte és irányította a városi televízió 2 szerkesztőségét. Kiépült a Képújság szerkesztősége, melyet Dröszler Ferenc vezet a mai napig, továbbá a képes szerkesztőség, mely kétheti rendszerességgel a lakosság széleskörű tájékoztatását a helyi események, eredmények bemutatását, kulturális- és sportösszefoglalókból álló 1 órás adásokat készített Baranyai Sándor, Ágel Ervin, Bedőcs Andrea és Wolf Ferenc közreműködésével.
A televíziózás feltételeinek megteremtésében az Önkormányzat eszköz- és rendszeres pénztámogatással jelentős szerepet vállalt. A TV stúdió helyiségeit a Rákóczi u. 9/11. sz. házban, lévő lakás átengedésével az Önkormányzat biztosította. Az alapítvány tagja a Helyi Televíziók Egyesületének.
Közszolgálati televízióként működik. A kuratórium elnöke 1999. áprilisától dr. Nagy Zoltán. Irányítása alatt a Képújság változatlanul hagyása mellett a képes szerkesztőség megújult. Kétheti váltásban Baranyai Sándor és Wolf Ferenc szerkesztésében készültek az adások. Majd 1999. szeptemberétől a szerkesztői posztot Takács Marietta vette át. 2000. január 1-től kialakult a ma is jól működő stáb, melynek tagjai: Csihar Tamás hírszerkesztő, ÁgeI Ervin, Auer Miklós, Szalóki József operatőri, vágói feladatokat látnak el. Közösen készítik a hetenként megújuló kétheti hír- és magazinműsort, a pénteki kulturális magazint.
A rendszeresen jelentkező vallási műsorok szerkesztője Szalóki József. Külső munkatársként Czirjákné Varga Rita szerkeszti a ?Mesevár" műsorait, Hegedűs László a ?Blődület" című könnyűzenei adást. A sportmagazin gazdája Nagy Gábor. A Képújság szerkesztését Láng Péter segíti, gazdasági ügyintéző Forró Lajosné.
A VTV életében kiemelkedő jelentőségű 1999. október 28., amikor a televíziózásért kifejtett közel évtizedes munkája elismeréseként Baranyai Sándor , ?Pro Urbe" érmet kapott.
2001-től átszervezésre kerültek a szerkesztőségek, új műsorok indultak. Kéthetente ?Ez történt.. címmel hírműsor készül. Heti váltással négy tematikus magazin kerül adásba 1. Sportmagazin, 2. Kulturális magazin, 3. Helyi érték magazin, 4. Blődület - Ifjúsági magazin. A főszerkesztői teendőket Németh Zsolt látja el.
A 2002-es helyi választásokat követően Dr. Nagy Zoltán lemondott elnöki tisztségéről. A kuratórium elnöki feladatokat a fenti időponttól Dröszler Ferenc látja el. A Körmendi Média Centrum Városi Televízió és Rádió KHT. megalakulása után ezirányú tevékenységét az Alapítvány megszűntette.Adatközlő: Dröszler Ferenc
kuratórium elnöke

A projekt a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése:
Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében.

Pályázó neve: Körmend Város önkormányzata

Operatív program neve: Államreform Operatív Program

Pályázat száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0236

 


Akadálymentes változat